huvudtitelmainTitle
Egenskap
URI (länk till resurs)
Definieras av
Förekommer på
benämning
en
Main title
sv
huvudtitel
kommentar
sv
Huvudsaklig titelkomponent
Har basegenskap