UpplösningResolution
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Resolution
sv
Upplösning