UpplösningResolution
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Resolution
sv
Upplösning

Show lens definitions