Organisatorisk tillhörighetAffiliation
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Affiliation
sv
Organisatorisk tillhörighet