ORCIDORCID
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Open Researcher and Contributor ID
benämning
ORCID
Har basklass

Show lens definitions