ORCIDORCID
Klass
URI (länk till resurs)
benämning
ORCID
kommentar
Open Researcher and Contributor ID
Har basklass
Definieras av

Show lens definitions