Kvalificerad rollQualifiedRole
Abstrakt
Ja
Definieras av
benämning
en
Qualified role
sv
Kvalificerad roll