Licensgivare för metadataMetadataLicensor
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Metadata licensor
sv
Licensgivare för metadata