Licensgivare för metadataMetadataLicensor
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Metadata licensor
sv
Licensgivare för metadata

Show lens definitions