EnhetUnit
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Unit
sv
Enhet

Show lens definitions