SändningsstandardBroadcastStandard
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Broadcast standard
sv
Sändningsstandard