MöteMeeting
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Meeting
sv
Möte
kommentar
sv
En formell sammankomst

Show lens definitions