MöteMeeting
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Meeting
sv
Möte
kommentar
sv
En formell sammankomst
Kan förekomma som

Show lens definitions