SystemkravSystemRequirement
Har basklass
Definieras av
benämning
en
System Requirement
sv
Systemkrav