ProgramspråkProgrammingLanguage
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Programming language
sv
Programspråk