BeskrivningsnivåEncodingLevel
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Encoding level
sv
Beskrivningsnivå