BeskrivningsnivåEncodingLevel
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Encoding level
sv
Beskrivningsnivå
Subklasser
Förekommer som

Show lens definitions