Binding methodBinding
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Binding method

Show lens definitions