Binding
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Binding method

Show lens definitions