Källa vid belagd uppgiftSourceData
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Source data
sv
Källa vid belagd uppgift
Förekommer som

Show lens definitions