Typ av taktil notationTactileNotation
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Tactile notation
sv
Typ av taktil notation

Show lens definitions