Typ av taktil notationTactileNotation
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Tactile notation used
sv
Typ av taktil notation