DatasetDataset
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kategori
Har basklass
benämning
en
Dataset
sv
Dataset
kommentar
sv
Dataset som begrepp har en bred och ibland svårdefinierad gräns. Vokabulären Schema och DCAT används vanligen mer inkluderande för att kunna vara behjälplig inom flera olika domäner och för den senare med definierade profiler för semantisk interoperabilitet. Bibframe och Dublin Core definitionerna syftar mer till att beskriva det strukturerade innehållet t.ex. listor, tabelldata. Void vokabuläret används mer specifikt för att beskriva samlingar av RDF-tripplar. Initativ till mappningar och linjeringar mellan dessa vokabulär förs genom olika intressegrupper bland annat W3C och DCAT-AP.
alternativ benämning
sv
Datamängd
definition
sv
Data kodad i en definierad struktur. Inkluderar bland annat numeriska data, miljödata. Används av applikationsprogramvara för att beräkna medelvärden, korrelationer, eller för att producera modeller etc.

Show lens definitions