Regional kodningRegionalEncoding
Definieras av
benämning
en
Regional encoding
sv
Regional kodning