Dissertations identifikatorDissertationIdentifier
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Dissertation Identifier
sv
Dissertations identifikator