Bärande materialBaseMaterial
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Base material
sv
Bärande material