ISAN
h
URI (länk till resurs)
kod
isan
benämning
ISAN
kommentar
International Standard Audiovisual Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISAN
definition
sv
Identifikator för audiovisuella verk och versioner.