Blandat materialMixedMaterial
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Mixed material
sv
Blandat material
definition
sv
Resurs som består av flera olika typer som inte drivs av programvara; till exempel en manuskriptsamling av text, fotografier och ljudinspelningar.
Subklasser

Show lens definitions