Del av sammansatt resurs
h
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Component Part
sv
Del av sammansatt resurs