Del av sammansatt resurs
h
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Component Part
sv
Del av sammansatt resurs