ExemplarstatusItemAvailability
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Availability
sv
Exemplarstatus