ISNI
h
URI (länk till resurs)
benämning
ISNI
kommentar
International Standard Name Identifier.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISNI
definition
sv
Internationellt system för identifikation av medverkande till medieinnehåll som böcker, tv-program och tidningsartiklar.