ISNI
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Standard Name Identifier.
benämning
ISNI
Har basklass
benämning
en
ISNI
definition
sv
Internationellt system för identifikation av medverkande till medieinnehåll som böcker, tv-program och tidningsartiklar.