LCCN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Library of Congress Control Number.
benämning
LCCN
Har basklass
benämning
en
LCCN