LCCN
h
URI (länk till resurs)
benämning
LCCN
kommentar
Library of Congress Control Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
LCCN