LjudAudio
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Audio
sv
Ljud
definition
sv
Resurs uttryckt i en hörbar form, inklusive musik och andra ljud.

Show lens definitions