RöstMusicVoice
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Music voice
sv
Röst
Förekommer som

Show lens definitions