GTIN-14
h
URI (länk till resurs)
kod
gtin-14
benämning
GTIN-14
kommentar
Global Trade Item Number 14.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Global Trade Item Number 14
definition
sv
14-siffrigt nummer tilldelat för identifikation av handelsartiklar.