Strukturerat värdeStructuredValue
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Structured value
sv
Strukturerat värde