BibliotekLibrary
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Library
sv
Bibliotek

Show lens definitions