BibliotekLibrary
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Library
sv
Bibliotek
hydra:search