Noterad musikNotatedMusic
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Notated music
sv
Noterad musik
definition
sv
Grafisk framställning av musikaliskt verk, avsedd att uppfattas visuellt.
Subklasser

Show lens definitions