Rörlig bildMovingImage
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Moving image
sv
Rörlig bild
definition
sv
Bilder avsedda att uppfattas som rörliga, inklusive spel- och animerad film, videoinspelningar av föreställningar, evenemang osv.

Show lens definitions