Rörlig bildMovingImage
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Moving image
sv
Rörlig bild
definition
sv
Bilder avsedda att uppfattas som rörliga, inklusive spel- och animerad film, videoinspelningar av föreställningar, evenemang osv.

Show lens definitions