KällaSource
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Source
sv
Källa
Förekommer som

Show lens definitions