StillbildStillImage
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Still image
sv
Stillbild
definition
sv
Resurs uttryckt genom linje, form, skuggning, etc. Avsedd att uppfattas visuellt som en stillbild eller bilder i två dimensioner.

Show lens definitions