StillbildStillImage
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Still image
sv
Stillbild
definition
sv
Resurs uttryckt genom linje, form, skuggning, etc. Avsedd att uppfattas visuellt som en stillbild eller bilder i två dimensioner.

Show lens definitions