LagernummerStockNumber
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Stock number
sv
Lagernummer

Show lens definitions