id.kb.se är en tjänst under utveckling som tillgängliggör de grundstenar Kungliga biblioteket använder för att publicera strukturerad, länkad data Här finns gemensamma definitioner och begrepp som hjälper till att samordna beskrivningar av vårt material.

I denna version av id.kb.se har vi lagt ut release 0 av formatet. Vi baserar formatet på BIBFRAME 2.0 och kompletterar vid behov från andra vokabulär. Under flikarna Basvokabulär och MARC-mappningar visas formatet utifrån olika perspektiv. Både vokabulären och mappningen mot MARC kommer att att utökas och förbättras i kommande versioner.

Sedan tidigare finns här Svenska ämnesord, barnämnesord och genre/formtermer.