Genre/form-system https://id.kb.se/term/gmgpc/swe

Tesaurus för grafiskt material

Samma sak som
Titel Tesaurus för grafiskt material
Kod gmgpc/swe
Bredare match
dc:ISO639-2 swe
Beskrivning Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller cirka 650 termer för form och genrer, framställningssätt och tekniker. De är avsedda att användas vid indexering av bilder, kartor och efemärt tryck. TGM är en översättning av Library of Congress' Thesaurus for Graphic Materials II. Tesaurusen är hierarkiskt ordnad med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. Listan infördes i databasen i oktober 2007. Underhållet av TGM sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket tillsammans med bildexperter på biblioteket. Det finns också en referensgrupp för TGM med representanter för bibliotek, arkiv och museer.
foaf:page
homepage
Ingår i dataset
Metadata
Se även
skos:changeNote
Visa som: