Tesaurus för grafiskt material
Genre/form-system
URI (länk till resurs)
kod
gmgpc/swe
språk
ingår i dataset
alternativ titel
TGM
titel
sv
Tesaurus för grafiskt material
Anmärkning om ändring
en
2020-05-19: Change gmgpc-swe to gmgpc/swe (also update skos:notation from gmgpc//swe).
sv
2020-05-19: Ändrat gmgpc-swe till gmgpc/swe (även uppdaterat skos:notation från gmgpc//swe).
beskrivning
sv
Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller cirka 650 termer för form och genrer, framställningssätt och tekniker. De är avsedda att användas vid indexering av bilder, kartor och efemärt tryck. TGM är en översättning av Library of Congress' Thesaurus for Graphic Materials II. Tesaurusen är hierarkiskt ordnad med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. Listan infördes i databasen i oktober 2007. Underhållet av TGM sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket tillsammans med bildexperter på biblioteket. Det finns också en referensgrupp för TGM med representanter för bibliotek, arkiv och museer.
Ladda ner
Andra tjänster