Om id.kb.se

Inledning

id.kb.se är en tjänst som tillgängliggör de grundstenar Kungliga biblioteket använder för att publicera strukturerad, länkade data. Här finns gemensamma definitioner och begrepp som hjälper till att samordna beskrivningar av vårt material. Dessa utgår från och länkar till internationella, välkända motsvarigheter i möjligaste mån.

Länkade data är en metod för att publicera strukturerad data på ett sätt som gör det möjligt för maskiner att skapa kopplingar mellan olika informationsobjekt och datakällor. På KB finns mycket data som kan länkas samman med annan data på Internet och på så sätt möjliggöra att datat berikas åt båda håll.

Identifikatorer

Varje begrepp, som t.ex. ett ämnesord, identifieras med hjälp av en HTTP-URI. URI:n består av en adress och en textsträng som tillsammans utgör begreppets unika identifikator. Exempel: https://libris.kb.se/rp354vn9510f7x9.

Du som använder begreppen i egna system bör lagra de kompletta strängarna (https://...) i din databas.

Vissa begrepp får även en mer "läsbar" identifikator baserat på den föredragna benämningen för begreppet. Exemplet ovan, som identifierar ämnesordet "Kommunikation", har fått den alternativa identifikatorn: https://id.kb.se/term/sao/Kommunikation Men du bör använda formen https://libris.kb.se/rp354vn9510f7x9 när du lagrar den lokalt i ditt system.

Metadataformat

Under flikarna Basvokabulär och MARC-mappningar visas formatet utifrån olika perspektiv.  Bakomliggande metadata presenteras för närvarande i 3 olika syntaxer:

  • JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data)
  • RDF/XML, ett format för att uttrycka RDF (Resource Description Framework) i XML.
  • Turtle (Terse RDF Triple Language), ett format för att uttrycka RDF i en syntax som liknar SPARQL.

Vår metadata uttrycks för närvarande med ett format baserat på BIBFRAME 2.0, kompletterat med etablerade standarder, bl.a. Dublin Core, SKOS och MADS/RDF.

Dessa urskiljs i metadata med olika prefix sombf, dc:, skos:, och madsrdf:, med flera. De flesta vokabulären är beskrivna på ett sådant sätt som möjliggör att man ska kunna få ut data i flera olika etablerade standarder.

En del information som är av mer administrativ karaktär och där vi ännu inte funnit motsvarande standardvokabulär har gett "lokala" prefix såsom marc: och kbv:. Termer som har prefixet marc: kommer inte att underhållas för persistens över tid medans kbv-termerna kan räknas till en mer stabil karaktär, även om dessa också kan innehålla kategorier för experimentella konstruktioner. För mer detaljer kring det och den datamodell vi använder, se artikeln Data Model (på engelska).