KB:s basvokabulär
Ontologi
URI (länk till resurs)
Version
1.33.0
datavisning
{ "@id": "https://id.kb.se/vocab/display" }
titel
en
KB Base Vocabulary
sv
KB:s basvokabulär
kommentar
en
This vocabulary serves as a central mapping to public, well-known properties and classes.
sv
Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.