KBs basvokabulär

Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.

marc:AddedEntryGeographicName

...

marc:AdditionalPhysicalFormAvailableNote

...

marc:AngularScale

Vinkelskala

Base classes

marc:AssociatedPlace

Associerad plats

marc:Bib249

Originaltitel (OBSOLET bib:249)

marc:Bib880

...

marc:Bib976

SAB-rubrik (976)

marc:BibliographyEtcNote

Anmärkning om bibliografi etc.

Base classes

marc:BindingInformation

...

marc:CharacterSetsPresent

...

marc:CollectionClass

...

Base classes
Instances

marc:ComplexSeeAlsoReferenceName

...

marc:ComputerFileCharacteristics

Filspecifika uppgifter

marc:CreationProductionCreditsNote

Anmärkning om upphov inom produktion och teknik

Base classes

marc:CumulativeIndexFindingAidsNote

Anmärkning om kumulerade register/sökhjälpmedel

Base classes

marc:DataQualityNote

...

marc:EnumeratedTerm

...

Base classes
Subclasses
Instances

marc:EnumerationAndChronologyBasicBibliographicUnit

...

marc:ForeignMARCInformationField

...

marc:FormerTitleComplexityNote

...

marc:FundingInformationNote

Anmärkning om finansiell information

Base classes

marc:GPOItemNumber

...

marc:HistoryReference

...

marc:Hold948

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold949

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold951

...

marc:IssuingBodyNote

Anmärkning om utgivande institution

Base classes

marc:ItemInformationBasicBibliographicUnit

Exemplarinformation - Huvudpublikation

Base classes
Properties
In range of properties

marc:ItemInformationSupplementaryMaterial

Exemplarinformation - Bihang etc.

Base classes
Properties
In range of properties

marc:LibraryOfCongressCopyIssueOffprintStatement

...

marc:LinearScale

Linjär skala

Base classes

marc:LinkingEntryComplexityNote

Anmärkning om komplicerade länkningar

Base classes

marc:LocationOfOriginalsDuplicatesNote

...

marc:LocationOfOtherArchivalMaterialsNote

...

marc:MusicalPresentationStatement

...

marc:NameOfUnit

...

marc:NationalAgriculturalLibraryCallNumber

NAL-klassifikation (National Agricultural Library)

Base classes

marc:NumberingPeculiaritiesNote

Anmärkning om numrering och utgivning

Base classes

marc:OriginalVersionNote

Anmärkning om original

Base classes

marc:OtherCartographicScale

Annan skaltyp

Base classes

marc:OwnershipAndCustodialHistory

...

marc:ParticipantOrPerformerNote

Anmärkning om medverkande

Base classes

marc:ReproductionNote

Lokal anmärkning: Reproduktion

marc:SeeAlsoFromTracingChronologicalTerm

...

marc:SeeAlsoFromTracingFormSubdivision

...

marc:SeeFromTracingChronologicalTerm

...

marc:SeeFromTracingFormSubdivision

...

marc:SeeFromTracingGeneralSubdivision

...

marc:SeeFromTracingGeographicName

...

marc:SerialWork

Ett verk på seriell nivå

marc:SourceOfDescriptionNote

Anmärkning om katalogiseringskälla

Base classes

marc:SpecialCodedDates

...

marc:TermsGoverningUseAndReproductionNote

...

marc:TextualHoldingsIndexes

...

marc:TextualHoldingsSupplementaryMaterial

...

marc:TextualPhysicalFormDesignator

Andra attribut för person- och organisationsnamn

marc:TypeOfComputerFileOrDataNote

Anmärkning om filtyp och data

Base classes

marc:TypeOfReportAndPeriodCoveredNote

Anmärkning om rapporttyp och period

Base classes

marc:WithNote

Anmärkning om utgiven tillsammans med

Base classes

marc:hasLocationOfOtherArchivalMaterialsNote

Anmärkning Ägare/Hemvist för sammanhörande arkivmaterial

Base classes

AdminMetadata

Administrativ metadata

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Agent

Agent

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

ArchivalUnit

Arkivenhet

Base classes

BroadcastCapture

Utsändning

Base classes

Cartographic

Kartografisk information

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Classification

Klassifikation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

ClassificationScheme

Klassifikationssystem

Base classes

Collaboration

Samarbete — organisationsöverskridande konstellation

Base classes

Concept

Koncept

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

Creation

...

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

CreatorCount

...

Base classes

DOI

DOI — Digital Object Identifier.

Equivalent classes
Base classes
In range of properties

DigitalReproduction

Digital reproduktion

Base classes

DiscoveryCapture

Upptäckt

Base classes

Document

Dokument

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

EIDR

Eidr — Entertainment Identifier Registry Association ID

Equivalent classes
Base classes

Endeavour

...

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

GenreForm

GenreSubdivision

Underindelning för genre/form

Base classes

GeographicSubdivision

Underindelning för geografisk term

Base classes

ISAN

ISAN — International Standard Audiovisual Number.

Equivalent classes
Base classes

ISBN

ISBN — International Standard Book Number.

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
In range of properties

ISBN13

ISBN-13

Base classes

ISMN

ISMN — International Standard Music Number.

Equivalent classes
Base classes

ISNI

ISNI — International Standard Name Identifier.

Equivalent classes
Base classes

ISO

ISO number — International Organization for Standardization standard number.

Equivalent classes
Base classes

ISRC

ISRC — International Standard Recording Code.

Equivalent classes
Base classes

ISTC

ISTC — International Standard Text Code.

Equivalent classes
Base classes

ISWC

ISWC — International Standard Musical Work Code.

Equivalent classes
Base classes

Identifier

Instance

Instans

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Integrating

Integrerande resurs

Base classes

Item

Bestånd

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

LCCN

LCCN — Library of Congress Control Number.

Equivalent classes
Base classes

LibrisIIINumber

LIBRISIII-nummer — [FÅR EJ MAKULERAS] Åtta- eller tioställigt identifikationsnummer på LIBRIS-poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format (ISBN, ISSN eller ett tioställigt nummer som inleds med siffrorna '99'). Avser postens unika identitet i det gamla LIBRIS-systemet.

Base classes

LicenseAgreementBoundDescription

Licensavtalsbunden beskrivning

Base classes

Monograph

Monografisk resurs

Base classes

Multipart

Multipel del

Base classes

Music

Musik

Base classes

NBN

NBN — National Bibliography Number.

Equivalent classes
Base classes

NonMusicalAudio

...

Base classes

OnlineAvailability

Online-tillgänglighet

Base classes

OpenAccessAvailability

OpenAccess

Base classes

Organization

Organisation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

Person

Person

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

PostalRegistration

Registreringsnummer för postal behandling av publikationen — Används normalt ej

Equivalent classes
Base classes

PrimaryContribution

Primär medverkan — Ange namnet för först nämnda upphov här. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs.

Equivalent classes
Base classes

ProjectedImage

Projicerad bild

Base classes

Record

Post

Base classes
Properties
Restrictions
In range of properties
Instances

RecordingCapture

Inspelning, tillblivelse

Base classes

Resource

Resurs

Equivalent classes
Subclasses
Properties
In range of properties

SICI

SICI — Serial Item and Contribution Identifier.

Equivalent classes
Base classes

Serial

SourceDataNotFound

Källa vid icke-belagd uppgift

Base classes

StructuredProperty

Strukturerad egenskap

Base classes

StructuredValue

TemporalSubdivision

Underindelning för kronologisk term

Base classes

Title

Titel

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

TopicSubdivision

Underindelning för allmänt ämnesord

Base classes

TranslatedTitle

Översatt titel — Översättning av titeluppgift som görs av katalogisatören när den översatta titeln inte finns som en parallell titel på resursen. Förekommer normalt endast i importerade poster

Base classes

UPC

UPC — Universal Product Code.

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

URN

URN — Uniform Resource Number.

Equivalent classes
Base classes

UsageAndAccessPolicy

Villkor för användning och åtkomst

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Work

Verk

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

marc:actionIdentification

...

marc:additionalFormatCharacteristics

...

marc:affiliation

Affiliering

Domain(s)

marc:agencyResponsibleForReproduction

...

marc:alternateG0OrG1CharacterSet

...

marc:antecedent

...

marc:arrangedStatementForMusic

...

marc:assignedByLC

...

marc:assignedByNlm

...

marc:assigningSource

Instans som åsatt anmärkning/etikett

Domain(s)

marc:associatedCountry

...

marc:attributeAccuracyExplanation

...

marc:attributeAccuracyReport

...

marc:attributeAccuracyValue

...

marc:attributionQualifier

Attribuerande tillägg

marc:authorityRecordControlNumber

...

marc:authorization

Laglig grund för restriktion

Domain(s)

marc:authorizedUsers

Godkända användare

Domain(s)

marc:availabilityDate

...

marc:availabilitySource

...

marc:beginningOfDateValid

...

marc:bib035-fieldref

...

marc:bib035-groupid

...

marc:bib041-fieldref

...

marc:bib041-groupid

...

marc:bib250-fieldref

...

marc:bib250-groupid

...

marc:bib880-0

...

marc:bib880-1

...

marc:bib880-2

...

marc:bib880-3

...

marc:bib880-4

...

marc:bib880-5

...

marc:bib880-7

...

marc:bib880-8

...

marc:bib880-9

...

marc:bib880-a

...

marc:bib880-b

...

marc:bib880-c

...

marc:bib880-d

...

marc:bib880-e

...

marc:bib880-f

...

marc:bib880-g

...

marc:bib880-h

...

marc:bib880-i

...

marc:bib880-i1

...

marc:bib880-i2

...

marc:bib880-j

...

marc:bib880-k

...

marc:bib880-l

...

marc:bib880-m

...

marc:bib880-n

...

marc:bib880-o

...

marc:bib880-p

...

marc:bib880-q

...

marc:bib880-r

...

marc:bib880-s

...

marc:bib880-t

...

marc:bib880-u

...

marc:bib880-v

...

marc:bib880-w

...

marc:bib880-x

...

marc:bib880-y

...

marc:bib880-z

...

marc:bib976-a

SAB-klassifikation

marc:bib976-b

SAB-rubrik

marc:bib976-i2

Indikator för Upplaga av SAB-systemet

marc:bibliographicRecordControlNumber

...

marc:broadcastStandard

...

marc:bulkDates

...

marc:canceledInvalidClassificationNumber

...

marc:canceledInvalidControlNumber

...

marc:canceledIssn

Annullerat ISSN

Domain(s)

marc:canceledIssnL

Annullerat ISSN-L

Domain(s)

marc:chronologicalSubdivision

...

marc:chronologicalTerm

...

marc:citySubsection

...

marc:classificationNumber

...

marc:cloudCover

...

marc:codeSource

...

marc:commonAuxiliarySubdivision

...

marc:completenessReport

...

marc:compression

...

marc:constantRatioLinearHorizontalScale

Linjär horisontell skala med konstant proportion

Domain(s)

marc:constantRatioLinearVerticalScale

Linjär vertikal skala med konstant proportio

Domain(s)

marc:contractNumber

...

marc:controlSubfield

...

marc:copyInformation

...

marc:copyrightYear

Copyrightår — När den anges i direkt relation till en utgivning.

Base properties
Domain(s)

marc:corporateNameOrJurisdictionNameAsEntryElement

...

marc:country

...

marc:coverageOfSource

...

marc:custodialHistory-appliesTo

...

marc:custodian

...

marc:date1BCDate

...

marc:date1CEDate

...

marc:date2CEDateFieldMustAlsoContainASubfieldC

...

marc:dateOfAWork

...

marc:dateOfMeeting

...

marc:dateOfMeetingOrTreatySigning

...

marc:dateOfReproduction

...

marc:dateOfTreatySigning

...

marc:datesAndOrSequentialDesignationOfIssuesReproduced

...

marc:degreeOfControl

...

marc:directReferenceMethod

...

marc:displayNote

...

marc:displayText

Relationsbeteckning

marc:easternmostLongitudeCoordinates

Koordinater - östlig gränslongitud

Domain(s)

marc:editionIdentifier

...

marc:editionStatement-appliesTo

...

marc:editionStatementOfOriginal

...

marc:electronicLocatorType

Åtkomstmetod

Domain(s)

marc:electronicName

Elektroniskt namn

Domain(s)

marc:endOfDateValid

...

marc:endPeriod

...

marc:enumerationAndFirstPage

...

marc:equalTitle

...

marc:existenceInLCCollection

...

marc:existenceInNlmCollection

...

marc:expansionOfSummaryNote

Utförligare anmärkningstext

Domain(s)

marc:expectedAcquisitionEndDate

...

marc:explanatoryText

...

marc:extraterrestrialArea

...

marc:extraterrestrialBody

...

marc:fieldref

Länkning

Domain(s)

marc:fifthLevelOfEnumeration

...

marc:fileFormats

...

marc:filingOfSeriesenumeration

...

marc:firstLevelOfEnumeration

...

marc:firstOrderPoliticalJurisdiction

Delstat, provins, län eller motsvarande

Domain(s)

marc:fixedLengthDataElementsOfReproduction

...

marc:foreignMarcSubfield-0

...

marc:foreignMarcSubfield-1

...

marc:foreignMarcSubfield-2

...

marc:foreignMarcSubfield-3

...

marc:foreignMarcSubfield-4

...

marc:foreignMarcSubfield-5

...

marc:foreignMarcSubfield-6

...

marc:foreignMarcSubfield-7

...

marc:foreignMarcSubfield-8

...

marc:foreignMarcSubfield-9

...

marc:foreignMarcSubfield-a

...

marc:foreignMarcSubfield-b

...

marc:foreignMarcSubfield-c

...

marc:foreignMarcSubfield-d

...

marc:foreignMarcSubfield-e

...

marc:foreignMarcSubfield-f

...

marc:foreignMarcSubfield-g

...

marc:foreignMarcSubfield-h

...

marc:foreignMarcSubfield-i

...

marc:foreignMarcSubfield-i1

...

marc:foreignMarcSubfield-j

...

marc:foreignMarcSubfield-k

...

marc:foreignMarcSubfield-l

...

marc:foreignMarcSubfield-m

...

marc:foreignMarcSubfield-n

...

marc:foreignMarcSubfield-o

...

marc:foreignMarcSubfield-p

...

marc:foreignMarcSubfield-q

...

marc:foreignMarcSubfield-r

...

marc:foreignMarcSubfield-s

...

marc:foreignMarcSubfield-t

...

marc:foreignMarcSubfield-u

...

marc:foreignMarcSubfield-v

...

marc:foreignMarcSubfield-w

...

marc:foreignMarcSubfield-x

...

marc:foreignMarcSubfield-y

...

marc:foreignMarcSubfield-z

...

marc:formOfHoldings

...

marc:formOfIssue

...

marc:formOfMusicalCompositionCode

...

marc:formSubdivision

...

marc:formSubheading

Specificering i form av grupptitel

Domain(s)

marc:formatOfTheDigitalImage

...

marc:formatted9999BCThroughCETimePeriod

Period 9999 f.Kr. och därefter

Domain(s)

marc:fourthLevelOfEnumeration

...

marc:fullerFormOfPersonalName

Fullständigare namnform - Personnamn

Domain(s)

marc:generalSubdivision

...

marc:geographicAreaCode

...

marc:geographicClassificationAreaCode

...

marc:geographicClassificationSubareaCode

...

marc:geographicName

...

marc:geographicSubdivision

...

marc:grantNumber

...

marc:grooveCharacteristics

...

marc:groupid

Länk- och sekvensnummer

Domain(s)

marc:hasActionNote

har lokal anmärkning: Åtgärd

Domain(s)
Range(s)

marc:hasAddedEntryGeographicName

...

marc:hasAddedEntryHierarchicalPlaceName

Har biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning)

Domain(s)
Range(s)

marc:hasAssociatedPlace

Har associerad plats

marc:hasBib249

Har originaltitel (OBSOLET bib:249)

marc:hasBib880

...

marc:hasBib976

SAB-rubrik (976) — Fältet är avsett för maskinell uppdatering och förekommer normalt endast i äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format, respektive i de MTM-poster (Myndigheten för tillgängliga medier) som maskinellt har lästs in från Bibliotekstjänst.

marc:hasBiographicalOrHistoricalData

Anmärkning om biografiska eller historiska uppgifter

Range(s)

marc:hasCharacterSetsPresent

...

marc:hasComplexSeeAlsoReferenceName

...

marc:hasCopyAndVersionIdentificationNote

har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version

Domain(s)
Range(s)

marc:hasDataQualityNote

...

marc:hasEnumerationAndChronologyBasicBibliographicUnit

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryChronologicalTerm

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryCorporateName

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryMeetingName

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryUniformTitle

...

marc:hasForeignMARCInformationField

...

marc:hasFormOfMusicalCompositionCode

...

marc:hasGeographicClassification

...

marc:hasGovernmentDocumentClassificationNumber

...

marc:hasHistoryReference

...

marc:hasHold948

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

Domain(s)
Range(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-0

beståndsfält 948, delfält 0

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-1

beståndsfält 948, delfält 1

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-2

beståndsfält 948, delfält 2

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-3

beståndsfält 948, delfält 3

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-4

beståndsfält 948, delfält 4

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-5

beståndsfält 948, delfält 5

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-6

beståndsfält 948, delfält 6

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-7

beståndsfält 948, delfält 7

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-8

beståndsfält 948, delfält 8

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-9

beståndsfält 948, delfält 9

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-A

beståndsfält 948, delfält A

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-B

beståndsfält 948, delfält B

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-C

beståndsfält 948, delfält C

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-D

beståndsfält 948, delfält D

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-E

beståndsfält 948, delfält E

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-F

beståndsfält 948, delfält F

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-G

beståndsfält 948, delfält G

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-H

beståndsfält 948, delfält H

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-I

beståndsfält 948, delfält I

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-J

beståndsfält 948, delfält J

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-K

beståndsfält 948, delfält K

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-L

beståndsfält 948, delfält L

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-M

beståndsfält 948, delfält M

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-N

beståndsfält 948, delfält N

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-O

beståndsfält 948, delfält O

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-P

beståndsfält 948, delfält P

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Q

beståndsfält 948, delfält Q

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-R

beståndsfält 948, delfält R

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-S

beståndsfält 948, delfält S

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-T

beståndsfält 948, delfält T

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-U

beståndsfält 948, delfält U

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-V

beståndsfält 948, delfält V

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-W

beståndsfält 948, delfält W

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-X

beståndsfält 948, delfält X

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Y

beståndsfält 948, delfält Y

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Z

beståndsfält 948, delfält Z

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-a

beståndsfält 948, delfält a

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-b

beståndsfält 948, delfält b

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-c

beståndsfält 948, delfält c

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-d

beståndsfält 948, delfält d

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-e

beståndsfält 948, delfält e

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-f

beståndsfält 948, delfält f

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-g

beståndsfält 948, delfält g

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-h

beståndsfält 948, delfält h

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i

beståndsfält 948, delfält i

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i1

beståndsfält 948, indikator 1

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i2

beståndsfält 948, indikator 2

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-j

beståndsfält 948, delfält j

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-k

beståndsfält 948, delfält k

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-l

beståndsfält 948, delfält l

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-m

beståndsfält 948, delfält m

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-n

beståndsfält 948, delfält n

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-o

beståndsfält 948, delfält o

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-p

beståndsfält 948, delfält p

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-q

beståndsfält 948, delfält q

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-r

beståndsfält 948, delfält r

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-s

beståndsfält 948, delfält s

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-t

beståndsfält 948, delfält t

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-u

beståndsfält 948, delfält u

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-v

beståndsfält 948, delfält v

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-w

beståndsfält 948, delfält w

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-x

beståndsfält 948, delfält x

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-y

beståndsfält 948, delfält y

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-z

beståndsfält 948, delfält z

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold949

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

Domain(s)
Range(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-0

beståndsfält 949, delfält 0

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-1

beståndsfält 949, delfält 1

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-2

beståndsfält 949, delfält 2

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-3

beståndsfält 949, delfält 3

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-4

beståndsfält 949, delfält 4

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-5

beståndsfält 949, delfält 5

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-6

beståndsfält 949, delfält 6

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-7

beståndsfält 949, delfält 7

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-8

beståndsfält 949, delfält 8

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-9

beståndsfält 949, delfält 9

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-A

beståndsfält 949, delfält A

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-B

beståndsfält 949, delfält B

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-C

beståndsfält 949, delfält C

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-D

beståndsfält 949, delfält D

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-E

beståndsfält 949, delfält E

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-F

beståndsfält 949, delfält F

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-G

beståndsfält 949, delfält G

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-H

beståndsfält 949, delfält H

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-I

beståndsfält 949, delfält I

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-J

beståndsfält 949, delfält J

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-K

beståndsfält 949, delfält K

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-L

beståndsfält 949, delfält L

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-M

beståndsfält 949, delfält M

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-N

beståndsfält 949, delfält N

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-O

beståndsfält 949, delfält O

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-P

beståndsfält 949, delfält P

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Q

beståndsfält 949, delfält Q

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-R

beståndsfält 949, delfält R

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-S

beståndsfält 949, delfält S

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-T

beståndsfält 949, delfält T

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-U

beståndsfält 949, delfält U

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-V

beståndsfält 949, delfält V

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-W

beståndsfält 949, delfält W

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-X

beståndsfält 949, delfält X

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Y

beståndsfält 949, delfält Y

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Z

beståndsfält 949, delfält Z

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-a

beståndsfält 949, delfält a

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-b

beståndsfält 949, delfält b

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-c

beståndsfält 949, delfält c

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-d

beståndsfält 949, delfält d

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-e

beståndsfält 949, delfält e

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-f

beståndsfält 949, delfält f

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-g

beståndsfält 949, delfält g

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-h

beståndsfält 949, delfält h

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i

beståndsfält 949, delfält i

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i1

beståndsfält 949, indikator 1

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i2

beståndsfält 949, indikator 2

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-j

beståndsfält 949, delfält j

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-k

beståndsfält 949, delfält k

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-l

beståndsfält 949, delfält l

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-m

beståndsfält 949, delfält m

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-n

beståndsfält 949, delfält n

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-o

beståndsfält 949, delfält o

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-p

beståndsfält 949, delfält p

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-q

beståndsfält 949, delfält q

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-r

beståndsfält 949, delfält r

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-s

beståndsfält 949, delfält s

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-t

beståndsfält 949, delfält t

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-u

beståndsfält 949, delfält u

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-v

beståndsfält 949, delfält v

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-w

beståndsfält 949, delfält w

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-x

beståndsfält 949, delfält x

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-y

beståndsfält 949, delfält y

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-z

beståndsfält 949, delfält z

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold951

...

marc:hasHold951-a

...

marc:hasHold951-b

...

marc:hasHold951-z

...

marc:hasImmediateSourceOfAcquisitionNote

...

marc:hasLibraryOfCongressCopyIssueOffprintStatement

...

marc:hasLocalSubjectAndHeading

Lokala ämnesord/rubriker (övriga)

Domain(s)
Range(s)

marc:hasLocationOfOriginalsDuplicatesNote

...

marc:hasNameOfUnit

...

marc:hasNationalAgriculturalLibraryCallNumber

...

marc:hasNumberOfInstrumentsOrVoicesCode

...

marc:hasOtherAttributes

Andra attribut för person- och organisationsnamn

Domain(s)
Range(s)

marc:hasOwnershipAndCustodialHistory

...

marc:hasRestrictionsOnAccessNote

...

marc:hasSeeAlsoFromTracingChronologicalTerm

...

marc:hasSeeAlsoFromTracingFormSubdivision

...

marc:hasSeeFromTracingChronologicalTerm

...

marc:hasSeeFromTracingFormSubdivision

...

marc:hasSeeFromTracingGeneralSubdivision

...

marc:hasSeeFromTracingGeographicName

...

marc:hasSpecialCodedDates

...

marc:hasSystemDetailsNote

har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter

Domain(s)
Range(s)

marc:hasTextualHoldingsIndexes

...

marc:hasTextualHoldingsSupplementaryMaterial

...

marc:headingOrSubdivisionTerm

...

marc:headingReferredTo

...

marc:hiddenValue

Ogiltigt värde

Domain(s)

marc:historyReference

...

marc:hold035-fieldref

...

marc:hold035-groupid

...

marc:hold561-groupid

...

marc:holderOf

...

marc:holdingsLevel

...

marc:horizontalPositionAccuracyExplanation

...

marc:horizontalPositionAccuracyReport

...

marc:horizontalPositionAccuracyValue

...

marc:hostName

Värddator (namn)

Domain(s)

marc:inclusiveDates

...

marc:incorrectIssn

Felaktigt ISSN

Domain(s)

marc:institutionToWhichFieldApplies

Institution för vilken fältet gäller

Domain(s)

marc:intermediatePoliticalJurisdiction

Landskap, region eller motsvarande

Domain(s)