KB:s basvokabulär
URI (länk till resurs)
Version
1.26.0
titel
en
KB Base Vocabulary
sv
KB:s basvokabulär
kommentar
en
This vocabulary serves as a central mapping to public, well-known properties and classes.
sv
Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.