KBs basvokabulär

Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.

marc:AddedEntryGeographicName

...

marc:AddedEntryTaxonomicIdentification

...

marc:AdditionalPhysicalFormAvailableNote

...

marc:AngularScale

Vinkelskala

Base classes

marc:AssociatedPlace

Associerad plats

marc:Bib249

Originaltitel (OBSOLET bib:249)

marc:Bib880

...

marc:Bib976

SAB-rubrik (976)

marc:BindingInformation

...

marc:CharacterSetsPresent

...

marc:CollectionClass

...

Base classes
Instances

marc:ComplexSeeAlsoReferenceName

...

marc:CountryOfProducingEntityForArchivalFilms

...

marc:CreationProductionCreditsNote

Anmärkning om upphov inom produktion och teknik

Base classes

marc:CumulativeIndexFindingAidsNote

Anmärkning om kumulerade register/sökhjälpmedel

Base classes

marc:DataQualityNote

...

marc:EnumeratedTerm

...

Base classes
Subclasses
Instances

marc:EnumerationAndChronologyBasicBibliographicUnit

...

marc:ForeignMARCInformationField

...

marc:FormerTitleComplexityNote

...

marc:FundingInformationNote

Anmärkning om finansiell information

Base classes

marc:GPOItemNumber

...

marc:HistoryReference

...

marc:Hold948

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold949

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold951

...

marc:ItemInformationBasicBibliographicUnit

Exemplarinformation - Huvudpublikation

Base classes
Properties
In range of properties

marc:ItemInformationSupplementaryMaterial

Exemplarinformation - Bihang etc.

Base classes
Properties
In range of properties

marc:LibraryOfCongressCopyIssueOffprintStatement

...

marc:LinearScale

Linjär skala

Base classes

marc:LinkingEntryComplexityNote

Anmärkning om komplicerade länkningar

Base classes

marc:LocationOfOriginalsDuplicatesNote

...

marc:LocationOfOtherArchivalMaterialsNote

...

marc:MusicalPresentationStatement

...

marc:NameOfUnit

...

marc:NationalAgriculturalLibraryCallNumber

NAL-klassifikation (National Agricultural Library)

Base classes

marc:NumberingPeculiaritiesNote

Anmärkning om numrering och utgivning

Base classes

marc:OtherCartographicScale

Annan skaltyp

Base classes

marc:OwnershipAndCustodialHistory

...

marc:PhilatelicIssueDate

...

marc:PhysicalCharacteristicsAddedEntryOBSOLETE

...

marc:ReproductionNote

Lokal anmärkning: Reproduktion

marc:SeeAlsoFromTracingChronologicalTerm

...

marc:SeeAlsoFromTracingFormSubdivision

...

marc:SeeFromTracingChronologicalTerm

...

marc:SeeFromTracingFormSubdivision

...

marc:SeeFromTracingGeneralSubdivision

...

marc:SeeFromTracingGeographicName

...

marc:SerialWork

Ett verk på seriell nivå

marc:SourceOfDescriptionNote

Anmärkning om katalogiseringskälla

Base classes

marc:SpecialCodedDates

...

marc:TermsGoverningUseAndReproductionNote

...

Properties

marc:TextualHoldingsIndexes

...

marc:TextualHoldingsSupplementaryMaterial

...

marc:TextualPhysicalFormDesignator

Andra attribut för person- och organisationsnamn

marc:TypeOfComputerFileOrDataNote

Anmärkning om filtyp och data

Base classes

marc:TypeOfReportAndPeriodCoveredNote

Anmärkning om rapporttyp och period

Base classes

marc:hasLocationOfOtherArchivalMaterialsNote

Anmärkning Ägare/Hemvist för sammanhörande arkivmaterial

Base classes

kbv:AdminMetadata

Administrativ metadata

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:Agent

Agent

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

kbv:AngularScale

Vinkelskala

Base classes

kbv:ArchivalUnit

Arkivenhet

Base classes

kbv:BroadcastCapture

Utsändning

Base classes

kbv:Cartographic

Kartografisk information

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:Cartography

kbv:Classification

Klassifikation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:Concept

Koncept

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

kbv:Creation

...

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:DiscoveryCapture

Upptäckt

Base classes

kbv:Document

Dokument

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:Endeavour

kbv:GenreForm

kbv:GenreSubdivision

Underindelning för genre/form

Base classes

kbv:GeographicSubdivision

Underindelning för geografisk term

Base classes

kbv:ISAN

ISAN — International Standard Audiovisual Number.

Equivalent classes
Base classes

kbv:ISBN13

ISBN-13

Base classes

kbv:ISMN

ISMN — International Standard Music Number.

Equivalent classes
Base classes

kbv:ISNI

ISNI — International Standard Name Identifier.

Equivalent classes
Base classes

kbv:ISO

ISO — International Organization for Standardization standard number.

Equivalent classes
Base classes

kbv:ISRC

ISRC — International Standard Recording Code.

Equivalent classes
Base classes

kbv:ISWC

ISWC — International Standard Musical Work Code.

Equivalent classes
Base classes

kbv:Identifier

kbv:ImmediateAcquisition

Förvärvsuppgifter

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

kbv:Instance

Instans

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:Item

Bestånd

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

kbv:LCCN

LCCN — Library of Congress Control Number.

Equivalent classes
Base classes

kbv:LicenseAgreementBoundDescription

Licensavtalsbunden beskrivning

Base classes

kbv:LinearScale

Linjär skala

Base classes

kbv:MovingImage

kbv:Organization

Organisation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

kbv:Person

Person

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

kbv:PrimaryContribution

Primär medverkan — Ange namnet för först nämnda upphov här. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs.

Equivalent classes
Base classes

kbv:Record

kbv:RecordingCapture

Inspelning, tillblivelse

Base classes

kbv:Resource

Resurs

Equivalent classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:SICI

SICI — Serial Item and Contribution Identifier.

Equivalent classes
Base classes

kbv:Serial

kbv:SoundRecording

kbv:SourceDataNotFound

Källa vid icke-belagd uppgift

Base classes

kbv:StructuredProperty

Strukturerad egenskap

Base classes

kbv:StructuredValue

kbv:TemporalSubdivision

Underindelning för kronologisk term

Base classes

kbv:Title

Titel

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:TopicSubdivision

Underindelning för allmänt ämnesord

Base classes

kbv:UsageAndAccessPolicy

Villkor för användning och åtkomst

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

kbv:VideoRecording

kbv:Visual

kbv:Work

Verk

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

marc:accessTerm

...

marc:actionIdentification

...

marc:additionalFormatCharacteristics

...

marc:affiliation

Affiliering

Domain(s)

marc:agencyResponsibleForReproduction

...

marc:alternateG0OrG1CharacterSet

...

marc:angularScale

Vinkelskala (angular scale)

marc:antecedent

...

marc:arrangedStatementForMusic

...

marc:aspect

...

marc:assignedByLC

...

marc:assignedByNlm

...

marc:assigningSource

Instans som åsatt anmärkning/etikett

Domain(s)

marc:associatedCountry

...

marc:attributeAccuracyExplanation

...

marc:attributeAccuracyReport

...

marc:attributeAccuracyValue

...

marc:attributionQualifier

Attribuerande tillägg

Domain(s)

marc:authorityRecordControlNumber

...

marc:authorization

Laglig grund för restriktion

Domain(s)

marc:availabilitySource

...

marc:beginningDate

...

marc:beginningOfDateValid

...

marc:bib035-fieldref

...

marc:bib035-groupid

...

marc:bib041-fieldref

...

marc:bib041-groupid

...

marc:bib250-fieldref

...

marc:bib250-groupid

...

marc:bib880-0

...

marc:bib880-1

...

marc:bib880-2

...

marc:bib880-3

...

marc:bib880-4

...

marc:bib880-5

...

marc:bib880-7

...

marc:bib880-8

...

marc:bib880-9

...

marc:bib880-a

...

marc:bib880-b

...

marc:bib880-c

...

marc:bib880-d

...

marc:bib880-e

...

marc:bib880-f

...

marc:bib880-g

...

marc:bib880-h

...

marc:bib880-i

...

marc:bib880-i1

...

marc:bib880-i2

...

marc:bib880-j

...

marc:bib880-k

...

marc:bib880-l

...

marc:bib880-m

...

marc:bib880-n

...

marc:bib880-o

...

marc:bib880-p

...

marc:bib880-q

...

marc:bib880-r

...

marc:bib880-s

...

marc:bib880-t

...

marc:bib880-u

...

marc:bib880-v

...

marc:bib880-w

...

marc:bib880-x

...

marc:bib880-y

...

marc:bib880-z

...

marc:bib976-a

SAB-klassifikation

marc:bib976-b

SAB-rubrik

marc:bib976-i2

Indikator för Upplaga av SAB-systemet

marc:bibliographicRecordControlNumber

...

marc:broadcastStandard

...

marc:bulkDates

...

marc:canceledInvalidClassificationNumber

...

marc:canceledInvalidControlNumber

...

marc:canceledIssn

Annullerat ISSN

Domain(s)

marc:canceledIssnL

Annullerat ISSN-L

Domain(s)

marc:cartographicEquinox

...

marc:chronologicalSubdivision

...

marc:chronologicalTerm

...

marc:citySubsection

...

marc:classificationNumber

...

marc:cloudCover

...

marc:codeSource

...

marc:commonAuxiliarySubdivision

...

marc:commonOrAlternativeName

...

marc:completenessReport

...

marc:compression

...

marc:constantRatioLinearHorizontalScale

Linjär horisontell skala med konstant proportion

marc:constantRatioLinearVerticalScale

Linjär vertikal skala med konstant proportio

marc:contractNumber

...

marc:controlSubfield

...

marc:copyInformation

...

marc:corporateNameOrJurisdictionNameAsEntryElement

...

marc:country

...

marc:countryOfProducingEntity

...

marc:coverageOfSource

...

marc:custodialHistory-appliesTo

...

marc:custodian

...

marc:date1BCDate

...

marc:date1CEDate

...

marc:date2CEDateFieldMustAlsoContainASubfieldC

...

marc:dateOfAWork

...

marc:dateOfMeeting

...

marc:dateOfMeetingOrTreatySigning

...

marc:dateOfReproduction

...

marc:dateOfTreatySigning

...

marc:datesAndOrSequentialDesignationOfIssuesReproduced

...

marc:declinationNorthernLimit

...

marc:declinationSouthernLimit

...

marc:degreeOfControl

...

marc:denomination

...

marc:directReferenceMethod

...

marc:displayNote

...

marc:displayText

...

marc:distanceFromEarth

...

marc:easternmostLongitudeCoordinates

...

marc:editionIdentifier

...

marc:editionStatement-appliesTo

...

marc:editionStatementOfOriginal

...

marc:electronicLocatorType

Åtkomstmetod

Domain(s)

marc:electronicName

Elektroniskt namn

Domain(s)

marc:endOfDateValid

...

marc:endPeriod

...

marc:endingDate

...

marc:enumerationAndFirstPage

...

marc:equalTitle

...

marc:existenceInLCCollection

...

marc:existenceInLacCollection

...

marc:existenceInNlmCollection

...

marc:expansionOfSummaryNote

Utförligare anmärkningstext

Domain(s)

marc:expectedAcquisitionEndDate

...

marc:explanatoryTerm

...

marc:explanatoryText

...

marc:extraterrestrialArea

...

marc:extraterrestrialBody

...

marc:fifthLevelOfEnumeration

...

marc:fileAspect

...

marc:fileFormats

...

marc:filingOfSeriesenumeration

...

marc:firstLevelOfEnumeration

...

marc:firstOrderPoliticalJurisdiction

Delstat, provins, län eller motsvarande

Domain(s)

marc:fixedLengthDataElementsOfReproduction

...

marc:foreignMarcSubfield-0

...

marc:foreignMarcSubfield-1

...

marc:foreignMarcSubfield-2

...

marc:foreignMarcSubfield-3

...

marc:foreignMarcSubfield-4

...

marc:foreignMarcSubfield-5

...

marc:foreignMarcSubfield-6

...

marc:foreignMarcSubfield-7

...

marc:foreignMarcSubfield-8

...

marc:foreignMarcSubfield-9

...

marc:foreignMarcSubfield-a

...

marc:foreignMarcSubfield-b

...

marc:foreignMarcSubfield-c

...

marc:foreignMarcSubfield-d

...

marc:foreignMarcSubfield-e

...

marc:foreignMarcSubfield-f

...

marc:foreignMarcSubfield-g

...

marc:foreignMarcSubfield-h

...

marc:foreignMarcSubfield-i

...

marc:foreignMarcSubfield-i1

...

marc:foreignMarcSubfield-j

...

marc:foreignMarcSubfield-k

...

marc:foreignMarcSubfield-l

...

marc:foreignMarcSubfield-m

...

marc:foreignMarcSubfield-n

...

marc:foreignMarcSubfield-o

...

marc:foreignMarcSubfield-p

...

marc:foreignMarcSubfield-q

...

marc:foreignMarcSubfield-r

...

marc:foreignMarcSubfield-s

...

marc:foreignMarcSubfield-t

...

marc:foreignMarcSubfield-u

...

marc:foreignMarcSubfield-v

...

marc:foreignMarcSubfield-w

...

marc:foreignMarcSubfield-x

...

marc:foreignMarcSubfield-y

...

marc:foreignMarcSubfield-z

...

marc:form

...

marc:formOfHoldings

...

marc:formOfIssue

...

marc:formOfMusicalCompositionCode

...

marc:formSubdivision

...

marc:formSubheading

Specificering i form av grupptitel

Domain(s)

marc:formatOfTheDigitalImage

...

marc:formatted9999BCThroughCETimePeriod

Period 9999 f.Kr. och därefter

Domain(s)

marc:fourthLevelOfEnumeration

...

marc:frequencyCategory

...

marc:fullerFormOfPersonalName

Fullständigare namnform - Personnamn

Domain(s)

marc:gRingLatitude

...

marc:gRingLongitude

...

marc:generalSubdivision

...

marc:geographicAreaCode

...

marc:geographicClassificationAreaCode

...

marc:geographicClassificationSubareaCode

...

marc:geographicName

...

marc:geographicSubdivision

...

marc:grantNumber

...

marc:grooveCharacteristics

...

marc:groupid

Länk- och sekvensnummer

Domain(s)

marc:hasActionNote

har lokal anmärkning: Åtgärd

Domain(s)
Range(s)

marc:hasAddedEntryGeographicName

...

marc:hasAddedEntryHierarchicalPlaceName

Har biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning)

Domain(s)
Range(s)

marc:hasAddedEntryTaxonomicIdentification

...

marc:hasAssociatedPlace

Har associerad plats

marc:hasBib249

Har originaltitel (OBSOLET bib:249)

marc:hasBib880

...

marc:hasBib976

SAB-rubrik (976) — Fältet är avsett för maskinell uppdatering och förekommer normalt endast i äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format, respektive i de MTM-poster (Myndigheten för tillgängliga medier) som maskinellt har lästs in från Bibliotekstjänst.

marc:hasCharacterSetsPresent

...

marc:hasClassificationNumbersAssignedInCanada

...

marc:hasComplexSeeAlsoReferenceName

...

marc:hasCopyAndVersionIdentificationNote

har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version

Domain(s)
Range(s)

marc:hasCountryOfProducingEntityForArchivalFilms

...

marc:hasDataQualityNote

...

marc:hasEnumerationAndChronologyBasicBibliographicUnit

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryChronologicalTerm

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryCorporateName

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryMeetingName

...

marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryUniformTitle

...

marc:hasForeignMARCInformationField

...

marc:hasFormOfMusicalCompositionCode

...

marc:hasGeographicClassification

...

marc:hasGovernmentDocumentClassificationNumber

...

marc:hasHistoryReference

...

marc:hasHold948

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

Domain(s)
Range(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-0

beståndsfält 948, delfält 0

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-1

beståndsfält 948, delfält 1

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-2

beståndsfält 948, delfält 2

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-3

beståndsfält 948, delfält 3

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-4

beståndsfält 948, delfält 4

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-5

beståndsfält 948, delfält 5

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-6

beståndsfält 948, delfält 6

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-7

beståndsfält 948, delfält 7

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-8

beståndsfält 948, delfält 8

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-9

beståndsfält 948, delfält 9

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-A

beståndsfält 948, delfält A

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-B

beståndsfält 948, delfält B

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-C

beståndsfält 948, delfält C

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-D

beståndsfält 948, delfält D

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-E

beståndsfält 948, delfält E

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-F

beståndsfält 948, delfält F

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-G

beståndsfält 948, delfält G

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-H

beståndsfält 948, delfält H

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-I

beståndsfält 948, delfält I

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-J

beståndsfält 948, delfält J

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-K

beståndsfält 948, delfält K

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-L

beståndsfält 948, delfält L

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-M

beståndsfält 948, delfält M

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-N

beståndsfält 948, delfält N

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-O

beståndsfält 948, delfält O

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-P

beståndsfält 948, delfält P

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Q

beståndsfält 948, delfält Q

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-R

beståndsfält 948, delfält R

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-S

beståndsfält 948, delfält S

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-T

beståndsfält 948, delfält T

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-U

beståndsfält 948, delfält U

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-V

beståndsfält 948, delfält V

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-W

beståndsfält 948, delfält W

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-X

beståndsfält 948, delfält X

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Y

beståndsfält 948, delfält Y

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-Z

beståndsfält 948, delfält Z

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-a

beståndsfält 948, delfält a

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-b

beståndsfält 948, delfält b

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-c

beståndsfält 948, delfält c

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-d

beståndsfält 948, delfält d

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-e

beståndsfält 948, delfält e

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-f

beståndsfält 948, delfält f

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-g

beståndsfält 948, delfält g

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-h

beståndsfält 948, delfält h

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i

beståndsfält 948, delfält i

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i1

beståndsfält 948, indikator 1

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-i2

beståndsfält 948, indikator 2

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-j

beståndsfält 948, delfält j

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-k

beståndsfält 948, delfält k

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-l

beståndsfält 948, delfält l

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-m

beståndsfält 948, delfält m

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-n

beståndsfält 948, delfält n

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-o

beståndsfält 948, delfält o

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-p

beståndsfält 948, delfält p

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-q

beståndsfält 948, delfält q

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-r

beståndsfält 948, delfält r

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-s

beståndsfält 948, delfält s

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-t

beståndsfält 948, delfält t

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-u

beståndsfält 948, delfält u

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-v

beståndsfält 948, delfält v

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-w

beståndsfält 948, delfält w

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-x

beståndsfält 948, delfält x

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-y

beståndsfält 948, delfält y

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold948-z

beståndsfält 948, delfält z

Domain(s)
 • marc:Hold948 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

marc:hasHold949

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

Domain(s)
Range(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-0

beståndsfält 949, delfält 0

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-1

beståndsfält 949, delfält 1

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-2

beståndsfält 949, delfält 2

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-3

beståndsfält 949, delfält 3

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-4

beståndsfält 949, delfält 4

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-5

beståndsfält 949, delfält 5

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-6

beståndsfält 949, delfält 6

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-7

beståndsfält 949, delfält 7

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-8

beståndsfält 949, delfält 8

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-9

beståndsfält 949, delfält 9

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-A

beståndsfält 949, delfält A

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-B

beståndsfält 949, delfält B

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-C

beståndsfält 949, delfält C

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-D

beståndsfält 949, delfält D

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-E

beståndsfält 949, delfält E

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-F

beståndsfält 949, delfält F

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-G

beståndsfält 949, delfält G

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-H

beståndsfält 949, delfält H

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-I

beståndsfält 949, delfält I

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-J

beståndsfält 949, delfält J

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-K

beståndsfält 949, delfält K

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-L

beståndsfält 949, delfält L

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-M

beståndsfält 949, delfält M

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-N

beståndsfält 949, delfält N

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-O

beståndsfält 949, delfält O

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-P

beståndsfält 949, delfält P

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Q

beståndsfält 949, delfält Q

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-R

beståndsfält 949, delfält R

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-S

beståndsfält 949, delfält S

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-T

beståndsfält 949, delfält T

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-U

beståndsfält 949, delfält U

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-V

beståndsfält 949, delfält V

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-W

beståndsfält 949, delfält W

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-X

beståndsfält 949, delfält X

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Y

beståndsfält 949, delfält Y

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-Z

beståndsfält 949, delfält Z

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-a

beståndsfält 949, delfält a

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-b

beståndsfält 949, delfält b

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-c

beståndsfält 949, delfält c

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-d

beståndsfält 949, delfält d

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-e

beståndsfält 949, delfält e

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-f

beståndsfält 949, delfält f

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-g

beståndsfält 949, delfält g

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-h

beståndsfält 949, delfält h

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i

beståndsfält 949, delfält i

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i1

beståndsfält 949, indikator 1

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-i2

beståndsfält 949, indikator 2

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-j

beståndsfält 949, delfält j

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-k

beståndsfält 949, delfält k

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-l

beståndsfält 949, delfält l

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-m

beståndsfält 949, delfält m

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-n

beståndsfält 949, delfält n

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-o

beståndsfält 949, delfält o

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-p

beståndsfält 949, delfält p

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-q

beståndsfält 949, delfält q

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-r

beståndsfält 949, delfält r

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-s

beståndsfält 949, delfält s

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-t

beståndsfält 949, delfält t

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-u

beståndsfält 949, delfält u

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-v

beståndsfält 949, delfält v

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-w

beståndsfält 949, delfält w

Domain(s)
 • marc:Hold949 Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

marc:hasHold949-x

beståndsfält 949, delfält x

Domain(s)