KB:s basvokabulär

Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.

Classes

marc:AdditionalPhysicalFormAvailableNote

Svensk benämning saknas

marc:AngularScale

Vinkelskala

Base classes

marc:AssociatedPlace

Associerad plats

marc:Bib880

Svensk benämning saknas

marc:Bib976

SAB-rubrik (976)

marc:BibliographyEtcNote

Anmärkning om bibliografi etc.

Base classes

marc:BindingInformation

Svensk benämning saknas

marc:CharacterSetsPresent

Svensk benämning saknas

marc:CollectionClass

Svensk benämning saknas

Base classes
Instances

marc:ComputerFileCharacteristics

Filspecifika uppgifter

marc:CreationProductionCreditsNote

Anmärkning om upphov inom produktion och teknik

Base classes

marc:CumulativeIndexFindingAidsNote

Anmärkning om kumulerade register/sökhjälpmedel

Base classes

marc:EnumeratedTerm

Svensk benämning saknas

Base classes
Subclasses
Instances

marc:EnumerationAndChronologyBasicBibliographicUnit

Svensk benämning saknas

marc:EstablishedHeadingLinkingEntryUniformTitle

Svensk benämning saknas

Properties

marc:ForeignMARCInformationField

Svensk benämning saknas

marc:FormerTitleComplexityNote

Svensk benämning saknas

marc:FundingInformationNote

Anmärkning om finansiell information

Base classes

marc:GPOItemNumber

Svensk benämning saknas

marc:GovernmentDocumentClassificationNumber

Svensk benämning saknas

Properties

marc:Hold948

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 948)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold949

Lokalt definierat beståndsfält (beståndsfält 949)

Base classes
Properties
In range of properties

marc:Hold951

Svensk benämning saknas

marc:ImmediateSourceOfAcquisitionNote

Svensk benämning saknas

Properties

marc:IssuingBodyNote

Anmärkning om utgivande institution

Base classes

marc:ItemInformationBasicBibliographicUnit

Exemplarinformation - Huvudpublikation

Base classes
Properties
In range of properties

marc:ItemInformationSupplementaryMaterial

Exemplarinformation - Bihang etc.

Base classes
Properties
In range of properties

marc:LibraryOfCongressCopyIssueOffprintStatement

Svensk benämning saknas

marc:LinearScale

Linjär skala

Base classes

marc:LinkingEntryComplexityNote

Anmärkning om komplicerade länkningar

Base classes

marc:LocationOfOriginalsDuplicatesNote

Svensk benämning saknas

marc:LocationOfOtherArchivalMaterialsNote

Svensk benämning saknas

marc:MusicalPresentationStatement

Svensk benämning saknas

marc:NameOfUnit

Svensk benämning saknas

marc:NationalAgriculturalLibraryCallNumber

NAL-klassifikation (National Agricultural Library)

Base classes

marc:NumberingPeculiaritiesNote

Anmärkning om numrering och utgivning

Base classes

marc:OriginalVersionNote

Anmärkning om original

Base classes

marc:OtherCartographicScale

Annan skaltyp

Base classes

marc:OwnershipAndCustodialHistory

Svensk benämning saknas

marc:ParticipantOrPerformerNote

Anmärkning om medverkande

Base classes

marc:ReproductionNote

Lokal anmärkning: Reproduktion

marc:SerialWork

Ett verk på seriell nivå

marc:SourceOfDescriptionNote

Anmärkning om katalogiseringskälla

Base classes

marc:SpecialCodedDates

Svensk benämning saknas

marc:TermsGoverningUseAndReproductionNote

Svensk benämning saknas

marc:TextualHoldingsIndexes

Svensk benämning saknas

marc:TextualHoldingsSupplementaryMaterial

Svensk benämning saknas

marc:TextualPhysicalFormDesignator

Andra attribut för person- och organisationsnamn

marc:TypeOfComputerFileOrDataNote

Anmärkning om filtyp och data

Base classes

marc:TypeOfReportAndPeriodCoveredNote

Anmärkning om rapporttyp och period

Base classes

marc:WithNote

Anmärkning om utgiven tillsammans med

Base classes

AccessModeType

Svensk benämning saknas

Base classes
In range of properties

AdminMetadata

Administrativ metadata

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Agent

Agent

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

Ansi

ANSI-nummer — American National Standards Institute

Definition
 • Identifikator utfärdat av den amerikanska standardiseringsorganisationen American National Standards Institute.
Equivalent classes
Base classes

Archival

Arkiv

Definition
 • Resurser som är organiskt skapade, ackumulerade och / eller används av en person, familj eller organisation i samband med uppförande och bevaras på grund av deras fortsatta värde.
Equivalent classes
Base classes

ArchivalUnit

Arkivenhet

Base classes

Barcode

Streckkod

Definition
 • Optiskt Maskinläsbar representation av data.
Equivalent classes
Base classes

BroadcastCapture

Utsändning

Base classes

CODEN

CODEN

Definition
 • Identifikator för vetenskapliga och tekniska seriella resurser tilldelade av International CODEN Service.
Equivalent classes
Base classes

Cartographic

Kartografisk information

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Classification

Klassifikation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

ClassificationScheme

Klassifikationssystem

Base classes

Collaboration

Samarbete — organisationsöverskridande konstellation

Base classes

Concept

Koncept

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

Creation

Svensk benämning saknas — Abstrakt basklass för :Work och :Instance.

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

CreatorCount

Svensk benämning saknas

Base classes

DOI

DOI — Digital Object Identifier.

Definition
 • Internationell standard för identifikation av digitala objekt.
Equivalent classes
Base classes
In range of properties

Dataset

Dataset — Dataset som begrepp har en bred och ibland svårdefinierad gräns. Vokabulären Schema och DCAT används vanligen mer inkluderande för att kunna vara behjälplig inom flera olika domäner och för den senare med definierade profiler för semantisk interoperabilitet. Bibframe och Dublin Core definitionerna syftar mer till att beskriva det strukturerade innehållet t.ex. listor, tabelldata. Void vokabuläret används mer specifikt för att beskriva samlingar av RDF-tripplar. Initativ till mappningar och linjeringar mellan dessa vokabulär förs genom olika intressegrupper bland annat W3C och DCAT-AP.

Definition
 • Data kodad i en definierad struktur. Inkluderar bland annat numeriska data, miljödata. Används av applikationsprogramvara för att beräkna medelvärden, korrelationer, eller för att producera modeller etc.
Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

DigitalReproduction

Digital reproduktion

Base classes

DiscoveryCapture

Upptäckt

Base classes

Document

Dokument

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

EAN

EAN

Definition
 • Internationellt artikelnummer.
Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

EIDR

EIDR — Entertainment Identifier Registry

Definition
 • Universellt unikt identifieringssystem inom film, tv och radio.
Equivalent classes
Base classes

Endeavour

Svensk benämning saknas — Abstrakt basklass för :Work, :Instance och :Item.

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

FundRef

Crossref Funder Registry

Base classes

GRID

GRID — Global Research Identifier Database

Base classes

GTIN14

Global Trade Item Number 14 — Global Trade Item Number 14.

Definition
 • 14-siffrigt nummer tilldelat för identifikation av handelsartiklar.
Equivalent classes
Base classes

GenreForm

GenreSubdivision

Underindelning för genre/form

Base classes

GeographicSubdivision

Underindelning för geografisk term

Base classes

Hdl

Handle

Definition
 • Unik och persistent identifikator för digitala objekt utvecklad av Corporation for National Research Initiatives.
Equivalent classes
Base classes

Hub

Svensk benämning saknas

Equivalent classes
Base classes

ISAN

ISAN — International Standard Audiovisual Number.

Equivalent classes
Base classes

ISBN

ISBN — International Standard Book Number.

Definition
 • Internationellt system för identifikation av monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor utgivna för allmän spridning.
Equivalent classes
Base classes
Subclasses
In range of properties

ISBN13

ISBN-13 — Används för närvarande ej i Libris.

Base classes

ISI

ISI — Institute of Scientific Information (Web of Science)

Base classes

ISMN

ISMN — International Standard Music Number.

Definition
 • Internationellt system för identifikation av noterad musik.
Equivalent classes
Base classes

ISNI

ISNI — International Standard Name Identifier.

Definition
 • Internationellt system för identifikation av medverkande till medieinnehåll som böcker, tv-program och tidningsartiklar.
Equivalent classes
Base classes

ISO

ISO number — International Organization for Standardization standard number.

Equivalent classes
Base classes

ISRC

ISRC — International Standard Recording Code.

Definition
 • Internationell system för identifikation av ljudinspelningar och musikvideor.
Equivalent classes
Base classes

ISSNL

ISSN-L

Definition
 • ISSN för identifikation av seriella resurser med samma innehåll i olika medieversioner.
Equivalent classes
Base classes

ISTC

ISTC — International Standard Text Code.

Definition
 • Internationellt system för identifikation av textbaserade verk.
Equivalent classes
Base classes

ISWC

ISWC — International Standard Musical Work Code.

Definition
 • Internationellt system för identifikation av musikaliska verk.
Equivalent classes
Base classes

Identifier

Instance

Instans

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Integrating

Integrerande resurs

Base classes

IssueNumber

Svensk benämning saknas

Base classes

Item

Bestånd

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

LCCN

LCCN — Library of Congress Control Number.

Equivalent classes
Base classes

LibrisIIINumber

LIBRISIII-nummer — [FÅR EJ MAKULERAS] Åtta- eller tioställigt identifikationsnummer på LIBRIS-poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format (ISBN, ISSN eller ett tioställigt nummer som inleds med siffrorna '99'). Avser postens unika identitet i det gamla LIBRIS-systemet.

Base classes

LibrisNumber

Libris-nummer

Base classes

LicenseAgreementBoundDescription

Licensavtalsbunden beskrivning

Base classes

Local

Lokal identifikator

Definition
 • Lokalt etablerad identifikator och inte ett standardnummer.
Equivalent classes
Base classes
Subclasses

Manuscript

Handskrift

Definition
 • Resurs som är skriven för hand eller maskinskriven. Dessa är i allmänhet unika resurser.
Equivalent classes
Base classes

MediaObject

Mediaobjekt

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

MixedMaterial

Blandat material

Definition
 • Resurs som består av flera olika typer som inte drivs av programvara; till exempel en manuskriptsamling av text, fotografier och ljudinspelningar.
Equivalent classes
Base classes

Monograph

Monografisk resurs

Base classes

Multimedia

Multimedia

Definition
 • Elektronisk resurs som är ett datorprogram (dvs. digitalt kodade instruktioner avsedda att bearbetas och utföras av en dator) eller som består av flera mediatyper som är programvarudrivna, såsom datorspel.
Equivalent classes
Base classes
Restrictions

Multipart

Multipel del

Base classes

Music

Musik

Base classes

NBN

NBN — National Bibliography Number.

Equivalent classes
Base classes

NonMusicalAudio

Svensk benämning saknas

Base classes

NotatedMovement

Noterad rörelse

Definition
 • Grafisk framställning av rörelse avsedd att uppfattas visuellt, t.ex. noterad dans.
Equivalent classes
Base classes

ORCID

ORCID — Open Researcher and Contributor ID

Base classes

Object

Föremål

Definition
 • Resurs i en form avsedd att uppfattas visuellt i tre dimensioner. Inkluderar tillverkade föremål som modeller, skulpturer, kläder och leksaker samt naturligt förekommande föremål, till exempel monterade för visning.
Equivalent classes
Base classes

OnlineAvailability

Online-tillgänglighet

Base classes

OpenAccessAvailability

OpenAccess

Base classes

Organization

Organisation

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

PatentNumber

Patentnummer

Base classes

Person

Person

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

PostalRegistration

Registreringsnummer för postal behandling av publikationen — Används normalt ej

Equivalent classes
Base classes

PrimaryContribution

Primär medverkan — Ange namnet för först nämnda upphov här. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs.

Equivalent classes
Base classes

Print

Tryck

Definition
 • Resurs som är mångfaldigad genom tryck.
Equivalent classes
Base classes

ProjectedImage

Projicerad bild

Base classes

Record

Post

Base classes
Properties
Restrictions
In range of properties
Instances

RecordingCapture

Inspelning, tillblivelse

Base classes

Resource

Resurs

Equivalent classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Ringgold

RIN — Ringgold ID

Base classes

SICI

SICI — Serial Item and Contribution Identifier.

Equivalent classes
Base classes

SMDBNumber

SMDB-Nummer — Identifikationsnummer i Svensk mediedatabas.

Base classes

STRN

STRN — Standard Technical Report Number.

Equivalent classes
Base classes

Software

Programvara

Definition
 • Data och maskininstruktioner representerad som källkod eller i kompilerad form.
 • A computer program in source or compiled form.
Equivalent classes
Base classes

SourceDataNotFound

Källa vid icke-belagd uppgift

Base classes

StructuredProperty

Strukturerad egenskap

Base classes

StructuredValue

TemporalSubdivision

Underindelning för kronologisk term

Base classes

Title

Titel

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

TopicSubdivision

Underindelning för allmänt ämnesord

Base classes

TranslatedTitle

Översatt titel — Translation of the title proper that is made by the cataloging agency when the translated title does not appear as a parallel title on the item

Base classes

UPC

UPC — Universal Product Code.

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

URI

URI — Universal Resource Identifier

Base classes

URN

URN — Uniform Resource Number.

Equivalent classes
Base classes

UsageAndAccessPolicy

Villkor för användning och åtkomst

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

VIAF

VIAF — The Virtual International Authority File

Base classes

WikidataID

Wikidata ID — Wikidata item.

Base classes

Work

Verk

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
Restrictions
In range of properties

WorldCatNumber

Svensk benämning saknas

Base classes

hasFilePackage

har filpaket

Base classes

hasIntellectualEntity

har intellektuell entitet

Base classes

Properties

marc:actionIdentification

Svensk benämning saknas

marc:additionalCarrierType

Svensk benämning saknas

Domain(s)
Range(s)