KBs basvokabulär

Detta vokabulär fungerar som en central mappning till publika, välkända egenskaper och klasser.

Additional

Biuppslag — Ange övriga upphov som biuppslag, om det finns flera författare, redaktörer, illustratörer etc. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs. Gör inte biuppslag på alla upphov, t ex formgivare, författare till förord etc.

Base classes

AdminMetadata

Administrative metadata

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Ambiguity

Otydlighet — An ambiguous group of things sharing similar characteristics.

Properties
In range of properties

ArchivalUnit

Arkivenhet

Cartographic

Cartographic information

Equivalent classes
Base classes
Properties
In range of properties

Classification

Classification entity

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Creation

...

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Device

Apparat

Equivalent classes
In range of properties

Endeavour

...

Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

Identifier

Instance

Instans

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

InstanceTitle

Instansens titel — Ange titel som den står i objektet. Skriv första ordet i titeln med stor bokstav och resten av titeln med små bokstäver. Skriv egennamn med stor bokstav i början.

Equivalent classes
Base classes
Subclasses

Item

exemplar

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

LicenseAgreementBoundDescription

Licensavtalsbunden beskrivning

Base classes

Microform

Mikroform

Base classes

Moving3DImage

Rörlig tredimensionell bild

Base classes

Music

Musik

Base classes

Nationality

Nationalitet

Object

Three-dimensional object

Equivalent classes
Base classes

OrchestraTerm

Term för besättning (musik)

Base classes

Periodical

Periodika — Samma sak som seriell resurs.

Equivalent classes

Principal

Huvuduppslag — Ange namnet för först nämnda upphov här. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs.

Base classes

ProjectedImage

Projicerad bild

Base classes

StructuredProperty

Strukturerad egenskap

Work

Verk

Equivalent classes
Base classes
Subclasses
Properties
In range of properties

marc:bibLevel

...

marc:typeOfRecord

...

alphabet

Alfabet/Skriftart

altLabel

alternativ etikett

Equivalent properties

alternateEdition

Annan utgåva

availability

Exemplarstatus — Statusinformation om tillgänglighet och eventuella begränsningar i utlån.

Example Values
 • Beställd
 • Ej fjärrlån
 • Ej hemlån
 • Saknas
Equivalent properties

cartographicCoordinates

Kartografiska koordinater

cartographicEquinox

kartografisk equinox

cartographicScale

Kartografisk skala

classificationPart

Hyllsignum: Klassifikation — Om materialet ställs upp efter klassifikation, ange tillämplig kod, normalt en förkortad Dewey- eller SAB-kod.

Example Values
 • Hc Lagerlöf
 • Hc

color

Färg

confPub

Konferenspublikation

constantRatioLinearHorizontalScale

Linjär horisontell skala med konstant proportion

constantRatioLinearVerticalScale

Linjär vertikal skala med konstant proportion

controlNumber

kontrollnummer

Equivalent properties

copyNote

Publik anmärkning

copyNumber

Exemplarnummer — Om så önskas, ange nummer/beteckning på det eller de exemplar som placeringen avser.

Example Values
 • A-C
 • 5

country

land

Range(s)

coverage

Täcknings- eller tillkomsttid

Equivalent properties
Domain(s)

details

detaljnivå

disambiguates

disambiguerar — Something ambiguous that may be this distinct thing.

Inverse of
maybe kan vara
Domain(s)
Range(s)

distanceFromEarth

avstånd från jorden

easternmostLongitudeCoordinates

Koordinater - östlig gränslongitud

endDate

slutdatum

extraterrestrialBody

himlakropp

festschrift

Festskrift

fileFormats

filformat

fileType

Filtyp

frequencyCategory

Frekvens

hasAnnotation

Annotering

identifierNote

Notering

identifierValue

Nummer

illustrations

Illustrationer i resursen

itemOffset

...

itemsPerPage

...

listOfContents

Formaterad innehållsförteckning

literaryForm

Litterär genre

material

Material

materialsSpecified

specificerat material

maybe

kan vara — A thing that something ambiguous may be.

Domain(s)
Range(s)

mediaTerm

Allmän medieterm

medium

Medieterm

musicArrangement

Arrangemang (musik)

musicPerformanceMedium

Besättning (musik)

nature

Innehållsmässig karaktär

northernmostLatitudeCoordinates

Koordinater - nordlig gränslatitud

noteOnPublicationStatement

utgivningsuppgiftsanmärkning

originalItem

Bärartyp

originalLanguage

Originalspråk

otherPhysicalDetails

Övriga fysiska detaljer

partOfSeries

del av serie

Base properties

partTitle

Deltitel

performerNote

Medverkande

previousTitle

Tidigare titel

providerDate

datum — Ange utgivningstid, i första hand utgivningsår, tillverkningsår eller copyright-år.

providerName

Utgivare/förlag/tryckeri

publicationCountry

Utgivningsland

Range(s)

publisherNumber

Utgivningsnummer

regularity

Regelbundenhet

relatedTitles

Sammanhörande titlar

relief

Relief

reproduction

reproduktion

runningTime

Speltid

sameAs

samma sak som

Equivalent properties

seller

försäljare

shelfControlNumber

Hyllsignum: Löpnummer — Om materialet ställs upp efter någon form av löpande numrering. Kan kombineras med ytterligare placeringsuppgifter, t.ex. klassifikation eller titel-/författarord.

Example Values
 • 96-3899
Related MARC notation
 • Kan även kombineras med ytterligare placeringsuppgifter.

shelfLabel

Hyllsignum: Uppställningsord — Om materialet ställs upp efter titel, författare, ämne eller annat beskrivande uppställningsord. Kan kombineras med kompletterande placeringsuppgifter, t.ex. klassifikation eller uppställningsord.

Example Values
 • Lagerlöf
 • Deckare

shelfLocation

Avdelning, samling — Kan användas om bibliotekets material är uppdelat på olika avdelningar, byggnader eller samlingar. Kan kombineras med kompletterande placeringsuppgift, t.ex. uppställningsord och eller utlånestatus.

Example Values
 • Topografi
 • REF
 • Stiftsbiblioteket
 • Mag
 • Uppställningsord

sound

Ljud

sourceNote

källinformation

southernmostLatitudeCoordinates

Koordinater - sydlig gränslatitud

standardTechnicalReportNumber

...

Base properties
Range(s)

startDate

startdatum

statistics

...

technicalNote

Intern anmärkning av systemteknisk karaktär

titleRemainder

Övrig titelinformation — Ange övrig titelinformation (undertitel, parallelltitel) som den står i objektet. Om undertitel står på annan plats än primärkällan (ofta titelsidan), lägg den inom klammer. Exempel: [recept och guide till 47 caféer]

Subproperties
Domain(s)

translatedTitle

Översatt/Normaliserad titel

treatySigningDate

Datum för undertecknande av fördrag

typeNote

Typanmärkning

url

URL

Equivalent properties

westernmostLongitudeCoordinates

Koordinater - västlig gränslongitud