LjudbärareRecordingMedium
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Recording medium
sv
Ljudbärare