Transformerad språkformTransformedLanguageForm
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Transformed language form
sv
Transformerad språkform
alternativ benämning
sv
Translittererad eller transkriberad form

Show lens definitions