Inspelning, tillblivelseRecordingCapture
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Capture of recording content
sv
Inspelning, tillblivelse