NLM-klassifikationClassificationNlm
Har basklass
Definieras av
benämning
en
NLM classification
sv
NLM-klassifikation