Multipel delMultipart
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Multipart
sv
Multipel del

Show lens definitions