Multipel delMultipart
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Multipart
sv
Multipel del

Show lens definitions