Series
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Series

Show lens definitions