SICI
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Serial Item and Contribution Identifier.
benämning
SICI
Har basklass
benämning
en
SICI