SICI
h
URI (länk till resurs)
benämning
SICI
kommentar
Serial Item and Contribution Identifier.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
SICI