ProjektionskarakteristikaProjectionCharacteristic
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Projection characteristic
sv
Projektionskarakteristika