Del av sammansatt seriell resurs
h
Definieras av
benämning
en
Serial Component Part
sv
Del av sammansatt seriell resurs