Underindelning för geografisk termGeographicSubdivision
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Underindelning för geografisk term

Show lens definitions