Underindelning för geografisk termGeographicSubdivision
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Underindelning för geografisk term