Underindelning för geografisk termGeographicSubdivision
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
sv
Underindelning för geografisk term

Show lens definitions