OntologiOntology
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Ontology
sv
Ontologi
alternativ benämning
en
Vocabulary
sv
Vokabulär

Show lens definitions